wyszukaj


Czytelnia akt ( pokój 8 ) ul. Jasna 2/4 - Wydziały I, II, III, IV i VII

                 tel. 22 553 78 21,  553 78 22
          e-mail

Czytelnia akt ( pokój 119 ) ul. J. Pankiewicza 4 - Wydziały V i VI
             
  tel. 22 553 70 37

     Akta spraw są udostępniane do wglądu w godzinach 800-1530 .

  ♦ Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia
     stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

  ♦ Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu zapoznania się z aktami sprawy.