bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

WSA-ZP-02/2016

Dostawa materiałów biurowych i czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚC 30 000 EURO 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 18.03.2016r. 

Termin składania ofert 22.03.2016r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.03.2016

PDFOgłoszenie o zamówieniu 07.03.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz zakup materiałów biurowych i papieru xero 2016.pdf

 

Załacznik Nr 2A do SIWZ  (Załacznik nieobowiązujący z dn. 14.03.2016) 

XLSZałacznik Nr 2A do SIWZ.xls

 

Formularze ofertowe do SIWZ (word) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 14.03.2016. 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 14.03.2016.pdf

 

Nowy Załacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.  - Załacznik nieobowiązujący od dn. 16.03.2016 

XLSZałacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.xls

 

Nowy Załacznik Nr 1B do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.  

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ wer. 1.1. z dn. 14.03.2016.docx


Wyjaśnienienia i modyfikacje SIWZ z dn. 15.03.2016. 

PDFWyjaśnienia SIWZ 15.03.2016.pdf


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 16.03.2016 - zmiana terminu składania ofert 22.03.2016 

PDFWyjaśnienia SIWZ 16.03.2016.pdf

 

Nowy Załacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.2. z dn. 16.03.2016 

XLSZałacznik Nr 2A do SIWZ wer. 1.2. z dn. 16.03.2016.xls

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert 22.03.2016 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 16.03.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 01.04.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.04.2016.pdf


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach CZĘŚCI 1 postępowania przetargowego


Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów biurowych i czystościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” - SPRAWA WSA-ZP-02/2016 – CZĘŚĆ 1 informuje, iż w wyniku wniesienia pism w dniu 04.04.2016 złożonych przez:  
    - AMAD Sp. z.o.o. 05-092 Łomianki, ul. Łąkowa 31,
    - PARTNER XXI 41-806 Zabrze, ul. Korczoka 14.
Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty (znak pisma Adm-290/210/16 z dnia 01.04.2015) w ramach CZĘŚCI 1 postępowania przetargowego i przystąpi do ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu. 


INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I

z dn. 11.04.2016 r.

PDFInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-03-2016
  przez: Piotr Kosicki
 • opublikowano:
  07-03-2016 13:08
  przez: Piotr Kosicki
 • zmodyfikowano:
  11-04-2016 14:27
  przez: Piotr Kosicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 4368
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00
tel. kom.  601 07 88 73
00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Informacji Sądowej
tel. 22 553 79 01
fax 22 553 70 46
00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydziały Orzecznicze


Wydziały Orzecznicze I, II, III, IV i VII
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

Wydziały Orzecznicze V i VI
00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusz Słowackiego 7

Informacja


tel. 22 553 70 37, 22 553 70 29
tel. 22 553 70 70, 22 553 70 71
tel. 22 553 78 86 
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×