wyszukaj

WSA/ZP/BA/02/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 15.04.2016

Oferta na dostawę niszczarek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2016 r.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-02-2016.pdf


Odpowiedzi na pytania z dn. 06.04.2016

PDFodpowiedz z dnia 06.04.2016 SPRAWA WSA-ZP-BA-02-2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.04.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.04.2016 r..pdf