wyszukaj

WSA/ZP/BA/06/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 23.05.2016

Oferta  na sprawdzenie i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 oraz budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-06-2016.pdf

PDFprojekt umowy.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.05.2016r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2016.pdf