wyszukaj

WSA/ZP/BA/14/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 30.11.2016r.

Oferta na: „Niszczenie dokumentów wrażliwych i odbiór makulatury dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-14-2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.11.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.11.2016.pdf