wyszukaj

WSA/ZP/BA/16/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert  01.12.2016r.

Oferta na: Zakup  licencji dostępowych CAL do serwera Windows 2016  dla  potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-16.pdf
 

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-16-2016.docx
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2016 CAL.pdf