wyszukaj

WSA/ZP/BA/03/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 30.03.2017r. godz. 11.00

„Konserwacja czterech urządzeń dźwigowych typu Kone w budynku WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-3-2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.04.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-03-2017.pdf