wyszukaj

WSA/ZP/BA/13/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  10.05.2017r. do godz. 11.00

Przeprowadzenie 2 konserwacji systemów klimatyzacji w roku 2017 w budynku Wydziału VIII w Radomiu, ul. Słowackiego 7,   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – SPRAWA WSA/ZP/BA/13/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-13-2017.pdf


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania - WSA-ZP-BA-13-2017.pdf