wyszukaj

WSA/ZP/BA/12/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  18.05.2017r. do godz. 11.00

„Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 oraz budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7".– SPRAWA WSA/ZP/BA/12/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-12-2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.05.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-12-2017.pdf