wyszukaj

WSA/ZP/BA/18/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  02.06.2017r. do godz. 11.00

„Zakup zarządzalnych sieciowych przełączników dostępowych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/18/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-18-2017 .pdf


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego:

1. Zamawiający wymaga dostarczenia: „1) 2 przełączniki CISCO Catalyst – symbol WS-C2960X-48TS-LL”
Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie równoważnego przełącznika Cisco WSC2960L- 48TS-LL? Posiada on 512MB pamięci DRAM i 256MB flash. Model WS-C2960X-48TS-LL posiada 256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash.

Zamawiający nie dopuszcza innych modeli przełącznika Cisco.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-18-2017.pdf