bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1069281221271277981192311066389346284843978309412895923677830
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
931808669199261653686441064893680905995968992902639429885518
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
789278248286394906737972874791730977196674006771708216179755
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
689806204874356701337287366610631185966776058726407249273523
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
573465650362281629006075762658607975301577764822037069267014
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
812001103733862944368471694746647921
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0030020111331
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000000021
 1. Strona główna - WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 1668187
 2. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 135800
 3. Aktualności
  Wyświetleń: 114939
 4. Działalność Sądu
  Wyświetleń: 86344
 5. Dane adresowe WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 79654
 6. e - Wokanda
  Wyświetleń: 76184
 7. Dostęp do bazy orzeczeń
  Wyświetleń: 71460
 8. Dane WSA - NIP, REGON, konto bankowe
  Wyświetleń: 70132
 9. Organizacja WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 67520
 10. Konto opłat od udzielonych pełnomocnictw
  Wyświetleń: 61021
 11. Wpis sądowy - zasady dokonywania wpisu
  Wyświetleń: 59656
 12. Opłaty kancelaryjne - zasady dokonywań opłat kancelaryjnych
  Wyświetleń: 58105
 13. Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu
  Wyświetleń: 51354
 14. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 43458
 15. Elektroniczny Terminarz Rozpraw (ETR)
  Wyświetleń: 37332
 16. Rzecznik Prasowy - Małgorzata Jarecka
  Wyświetleń: 35795
 17. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 34374
 18. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 34059
 19. Godziny urzędowania WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 32893
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 30574
 21. Wniosek o wydanie z akt sprawy odpisu orzeczenia
  Wyświetleń: 28448
 22. Akty prawne
  Wyświetleń: 27694
 23. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 26887
 24. Polityka prywatności serwsiu bip.warszawa.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 26632
 25. ePUAP
  Wyświetleń: 25590
 26. Kadra orzecznicza
  Wyświetleń: 25387
 27. Aktualności
  Wyświetleń: 24235
 28. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
  Wyświetleń: 23770
 29. Konkurs nr Og-1121/2/14 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 23530
 30. Stan majątkowy
  Wyświetleń: 18954
 31. Zwolnienie od kosztów sądowych - Prawo o postępow. przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 18215
 32. INFORMACJA O SPRAWACH
  Wyświetleń: 17329
 33. Jak dojechać do WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 17304
 34. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 17068
 35. Zasady wstępu do budynków WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 16960
 36. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 16830
 37. Koszty radcowskie
  Wyświetleń: 16351
 38. Ogłoszenia dotyczące ofert pracy
  Wyświetleń: 15929
 39. Oświadczenia majątkowe sędziów i asesorów za rok 2016
  Wyświetleń: 15584
 40. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 15252
 41. kontakt do Wydz.Zam.w Radomiu
  Wyświetleń: 15006
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14509
 43. Koszty doradcy podatkowego
  Wyświetleń: 14069
 44. kontakt do Wydziału Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 14034
 45. Formularz dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 13987
 46. kontakt do Wydziału IV
  Wyświetleń: 12931
 47. Informacja o działalności WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 12830
 48. Formularz dla tłumaczy przysięgłych i kuratorów sądowych.
  Wyświetleń: 12804
 49. kontakt do Wydziału VII
  Wyświetleń: 11684
 50. ROZPORZĄDZENIE MS w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 11458
 51. ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza)
  Wyświetleń: 11372
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11357
 53. kontakt do Wydziału III
  Wyświetleń: 11233
 54. Właściwość miejscowa WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 11100
 55. kontakt do Wydziału I
  Wyświetleń: 11046
 56. kontakt do Wydziału VI
  Wyświetleń: 10884
 57. kontakt do Wydziału II
  Wyświetleń: 10501
 58. Zamówienia w toku < 30 000 euro
  Wyświetleń: 10391
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10210
 60. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10163
 61. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Warszawie w 2014r.
  Wyświetleń: 10043
 62. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 10024
 63. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 10023
 64. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9941
 65. Informacja o przysługujących środkach prawnych
  Wyświetleń: 9756
 66. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 9563
 67. Certyfikat Ośrodka Certyfikacji WSA-Warszawa
  Wyświetleń: 9353
 68. Informacja dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 9310
 69. kontakt do Wydziału V
  Wyświetleń: 9076
 70. Obwieszczenie Prezesa NSA w sprawie wolnego stanowiska sędziowskiego
  Wyświetleń: 8986
 71. Numer konta dla opłat skarbowych
  Wyświetleń: 8858
 72. Konkurs nr Og-1121/3/14 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 8514
 73. Petycje
  Wyświetleń: 8472
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 8016
 75. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7692
 76. Komunikat w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia dotyczącego połączenia muzeów
  Wyświetleń: 7677
 77. Ustawy
  Wyświetleń: 7517
 78. kontakt do Administracji w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 7362
 79. Struktura organizacyjna WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 7215
 80. Regulacje prawne dotyczące informacji publicznych
  Wyświetleń: 7213
 81. Właściwości rzeczowe WSA
  Wyświetleń: 6929
 82. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014
  Wyświetleń: 6705
 83. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6577
 84. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2012 r.
  Wyświetleń: 6302
 85. Dodatkowe dni wolne od pracy w WSA w Warszawie w 2015r.
  Wyświetleń: 6083
 86. Formularz dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych świadczących pomoc prawną z urzędu
  Wyświetleń: 6078
 87. lista numerów fax
  Wyświetleń: 5909
 88. WSA-ZP-08/2016
  Wyświetleń: 5893
 89. Komunikat w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2249/12
  Wyświetleń: 5831
 90. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2008r.
  Wyświetleń: 5829
 91. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5757
 92. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2013r.
  Wyświetleń: 5749
 93. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
  Wyświetleń: 5749
 94. Informacja o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie (M.P. z dnia 23 maja 2013r., Poz. 429).
  Wyświetleń: 5625
 95. Komunikat dotyczący sprawy o sygnaturze akt IV SA/Wa 2652/12
  Wyświetleń: 5588
 96. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 5559
 97. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2007r.
  Wyświetleń: 5535
 98. Ustawa o petycjach
  Wyświetleń: 5500
 99. Rozporządzenia
  Wyświetleń: 5455
 100. Informacje o archiwalnych naborach sędziowskich
  Wyświetleń: 5438
 101. Zarządzenia
  Wyświetleń: 5389
 102. Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
  Wyświetleń: 5381
 103. Konkurs nr Og-1121/5/16 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 5368
 104. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr 0g-1121/2/14
  Wyświetleń: 5282
 105. WSA-ZP-04/2016
  Wyświetleń: 5246
 106. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2013
  Wyświetleń: 5232
 107. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2011 r.
  Wyświetleń: 5222
 108. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-15/2014
  Wyświetleń: 5176
 109. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2010 r.
  Wyświetleń: 5166
 110. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 5160
 111. WSA-ZP-03/2016
  Wyświetleń: 5055
 112. Konkurs nr Og-1121/2/17 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 4937
 113. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/2/14 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 4930
 114. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
  Wyświetleń: 4863
 115. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2009r.
  Wyświetleń: 4853
 116. WSA-ZP-06/2016
  Wyświetleń: 4848
 117. WSA-ZP-09/2016
  Wyświetleń: 4840
 118. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2014 r.
  Wyświetleń: 4830
 119. Kontrola pracy Sądu
  Wyświetleń: 4760
 120. Protokół kontroli archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 4698
 121. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2013
  Wyświetleń: 4684
 122. Dziękujemy za zasygnalizowanie błędu
  Wyświetleń: 4676
 123. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 8 stycznia 2015r.dotyczące wolnego stanowiska sędziowsakiego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 4674
 124. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013
  Wyświetleń: 4633
 125. Komunikat w sprawie V SAB/Wa 43/13
  Wyświetleń: 4623
 126. Otwarcie nowej siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 4615
 127. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-24/2013.
  Wyświetleń: 4598
 128. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-23/2013
  Wyświetleń: 4577
 129. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 31 marca 2015r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 4569
 130. konkurs nr Og-1121/4/16 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 4561
 131. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-22/2013
  Wyświetleń: 4464
 132. WSA-ZP-11/2016
  Wyświetleń: 4461
 133. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-26/2013
  Wyświetleń: 4432
 134. WSA-ZP-10/2016
  Wyświetleń: 4431
 135. Komunikat dotyczący informacji podanych na portalu internetowym tvn24.pl
  Wyświetleń: 4416
 136. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-25/2013
  Wyświetleń: 4414
 137. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 4404
 138. WSA-ZP-13/2016
  Wyświetleń: 4360
 139. Konkurs nr Og-1121/5/17 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 4351
 140. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15
  Wyświetleń: 4338
 141. WSA-ZP-12/2016
  Wyświetleń: 4337
 142. Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji dla sędziów V Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zaproszonych gości w dniach 19-20 listopada 2013 - Część V
  Wyświetleń: 4335
 143. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr Og-1121/2/14
  Wyświetleń: 4330
 144. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-11/2014
  Wyświetleń: 4326
 145. Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Warszawie z dnia 21.02.2012 r.
  Wyświetleń: 4317
 146. Plan dotyczący ZP w roku 2017
  Wyświetleń: 4291
 147. WSA/ZP/BA/03/2016
  Wyświetleń: 4281
 148. Obwieszczenie Prezesa NSA z 21.12.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w W-wie (M.P. z dnia 3 stycznia 2018r., Poz. 1)
  Wyświetleń: 4278
 149. WSA/ZP/BA/01/2016
  Wyświetleń: 4243
 150. Konkurs nr Og-1121/2/15 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat
  Wyświetleń: 4158
 151. WSA/ZP/BA/04/2016
  Wyświetleń: 4144
 152. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 6 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
  Wyświetleń: 4143
 153. Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 846/14
  Wyświetleń: 4122
 154. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-27/2013
  Wyświetleń: 4116
 155. WSA-ZP-03/2015
  Wyświetleń: 4074
 156. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 4062
 157. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2014
  Wyświetleń: 4057
 158. Obwieszczenie Prezesa NSA z 4.07.2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 4053
 159. WSA/ZP/BA/02/2016
  Wyświetleń: 4045
 160. WSA/ZP/BA/08/2016
  Wyświetleń: 4043
 161. Obwieszczenie Prezesa NSA z 11.04.2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 4030
 162. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4021
 163. WSA/ZP/BA/07/2016
  Wyświetleń: 3990
 164. Konkurs nr Og-1121/3/15 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3974
 165. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 5 października 2015r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3938
 166. Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.07.2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3924
 167. WSA-ZP-10/2015
  Wyświetleń: 3918
 168. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/3/14 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3915
 169. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3883
 170. WSA/ZP/BA/06/2016
  Wyświetleń: 3880
 171. WSA/ZP/BA/05/2016
  Wyświetleń: 3842
 172. Obwieszczenie Prezesa NSA z 1.03.2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3827
 173. Protkół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Wyświetleń: 3816
 174. Konkurs nr Og-1121/1/16 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3812
 175. Obwieszczenie Prezesa NSA z 25.02.2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3786
 176. WSA/ZP/BA/01/2017
  Wyświetleń: 3778
 177. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-02/2014
  Wyświetleń: 3761
 178. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 3.11.2015r. o dwóch wolnych stanowiskach sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3748
 179. Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.04.2016 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3747
 180. WSA-ZP-11/2015
  Wyświetleń: 3747
 181. WSA/ZP/BA/11/2016
  Wyświetleń: 3725
 182. Informacja o wynikach II etapu konkursu nr Og-1121/3/14
  Wyświetleń: 3703
 183. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2014
  Wyświetleń: 3690
 184. WSA-ZP-05/2015
  Wyświetleń: 3676
 185. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 1 lutego 2017r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
  Wyświetleń: 3649
 186. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3636
 187. WSA/ZP/BA/13/2016
  Wyświetleń: 3609
 188. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 3606
 189. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-07/2014
  Wyświetleń: 3595
 190. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2015r.
  Wyświetleń: 3593
 191. WSA-ZP-02/2015
  Wyświetleń: 3571
 192. Wyjaśnienie w sprawie publikacji w dzienniku Rzeczpospolita
  Wyświetleń: 3560
 193. Komunikat dotyczący sprawy ze skarg fundacji Lux Veritatis i Mediasat Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 3547
 194. Informacja prasowa dotycząca rozprawy w sprawach ze skarg Fundacji LUX VERITATIS (sygn. akt VI SA/Wa 627/12)
  Wyświetleń: 3535
 195. WSA/ZP/BA/02/2017
  Wyświetleń: 3510
 196. WSA/ZP/BA/14/2016
  Wyświetleń: 3490
 197. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-14/2014
  Wyświetleń: 3490
 198. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 13 października 2015r. o wolnym stanowisku sędziego w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3455
 199. Obwieszczenie Prezesa NSA z 25.02.2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3444
 200. Zasady biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 3444
 201. Komunikat w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 1239/15 (bary mleczne)
  Wyświetleń: 3428
 202. Konkurs nr Og-1121/6/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 3427
 203. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-09/2014
  Wyświetleń: 3419
 204. WSA-ZP-03/2017
  Wyświetleń: 3418
 205. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-06/2014
  Wyświetleń: 3406
 206. WSA/ZP/BA/15/2016
  Wyświetleń: 3394
 207. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-08/2014
  Wyświetleń: 3393
 208. Komunikat w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16
  Wyświetleń: 3388
 209. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-20/2014
  Wyświetleń: 3383
 210. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 3367
 211. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2014
  Wyświetleń: 3366
 212. Konkurs nr Og-1121/1/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat
  Wyświetleń: 3365
 213. WSA-ZP-05/2017
  Wyświetleń: 3345
 214. Konkurs nr Og-1121/2/16 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 3344
 215. WSA-ZP-04/2017
  Wyświetleń: 3313
 216. Konkurs Nr Og-1121/1/16 - Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3296
 217. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/2/15 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 3295
 218. Konkurs Nr Og-1121/1/16 - kandydaci spełniający wymagania formalne
  Wyświetleń: 3284
 219. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-13/2014
  Wyświetleń: 3252
 220. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-17/2014
  Wyświetleń: 3249
 221. Archiwum ZP < 30 000 euro - 2017
  Wyświetleń: 3226
 222. WSA/ZP/BA/16/2016
  Wyświetleń: 3204
 223. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr 0g-1121/2/15
  Wyświetleń: 3196
 224. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3175
 225. Dostawa książek dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - część I
  Wyświetleń: 3173
 226. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/3/15 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3163
 227. Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2016.
  Wyświetleń: 3156
 228. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-05/2014
  Wyświetleń: 3151
 229. Obwieszczenie Prezesa NSA z 6.07.2017r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3149
 230. WSA-ZP-12/2015
  Wyświetleń: 3134
 231. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-03/2014
  Wyświetleń: 3134
 232. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2014
  Wyświetleń: 3130
 233. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) Konkurs Nr Og-1121/2/15
  Wyświetleń: 3124
 234. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-21/2014
  Wyświetleń: 3121
 235. Biblioteka sądowa w XXI wieku – narzędzia, wyzwania, perspektywy
  Wyświetleń: 3106
 236. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 3103
 237. Dodatkowe dni wolne od pracy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3099
 238. Postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w WSA i NSA
  Wyświetleń: 3089
 239. Obwieszczenie Prezesa NSA z 24.04.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 3080
 240. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-12/2014
  Wyświetleń: 3070
 241. Informacja o wynikach II etapu konkursu Nr Og-1121/3/15 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 3065
 242. WSA-ZP-11/2017
  Wyświetleń: 3035
 243. WSA/ZP/BA/07/2017
  Wyświetleń: 3005
 244. Więcej informacji o bazie orzeczeń
  Wyświetleń: 3003
 245. WSA/ZP/BA/03/2017
  Wyświetleń: 3002
 246. WSA-ZP-07/2017
  Wyświetleń: 2995
 247. > Konkurs nr Og-1121/2/16 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 2981
 248. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2976
 249. WSA-ZP-04/2015
  Wyświetleń: 2956
 250. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 27.03.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 2947
 251. Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 2938
 252. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 2926
 253. WSA/ZP/BA/04/2017
  Wyświetleń: 2917
 254. WSA-ZP-06/2017
  Wyświetleń: 2912
 255. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2004 r.
  Wyświetleń: 2908
 256. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2006 r.
  Wyświetleń: 2906
 257. Oświadczenia majątkowe sędziów za 2017 rok.
  Wyświetleń: 2905
 258. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu
  Wyświetleń: 2897
 259. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/1/16 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 2895
 260. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2891
 261. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2890
 262. Informacja o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 2861
 263. WSA-ZP-08/2015
  Wyświetleń: 2859
 264. Archiwa zakładowe w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 2837
 265. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2005r.
  Wyświetleń: 2833
 266. Konkurs Nr Og-1121/3/15 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 2796
 267. WSA-ZP-07/2015
  Wyświetleń: 2767
 268. WSA-ZP-10/2017
  Wyświetleń: 2745
 269. WSA/ZP/BA/06/2017
  Wyświetleń: 2739
 270. Zamówienia w toku ( > 30 000 Euro )
  Wyświetleń: 2731
 271. WSA-ZP-09/2017
  Wyświetleń: 2718
 272. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2694
 273. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 2676
 274. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu Nr 0g-1121/2/17 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 2665
 275. WSA/ZP/BA/10/2017
  Wyświetleń: 2665
 276. ZNAK SPRAWY WSA-ZP-10/2014
  Wyświetleń: 2647
 277. Komunikat dotyczący kolejnych spraw wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 2644
 278. WSA/ZP/BA/09/2017
  Wyświetleń: 2639
 279. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/5/16 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2633
 280. Wyniki konkursu nr Og-1121/2/17
  Wyświetleń: 2623
 281. Ogłoszenie o konkursie nr Og-1121/7/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 2621
 282. WSA-ZP-09/2015
  Wyświetleń: 2617
 283. Konkurs nr Og-1121/3/17 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 2612
 284. WSA/ZP/BA/08/2017
  Wyświetleń: 2579
 285. WSA-ZP-08/2017
  Wyświetleń: 2560
 286. Konkurs nr Og-1121/4/17 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 2557
 287. WSA/ZP/BA/11/2017
  Wyświetleń: 2505
 288. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 2502
 289. Aktualności
  Wyświetleń: 2501
 290. Struktura organizacyjna Sądu
  Wyświetleń: 2421
 291. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 2390
 292. Archiwum ZP < 30 000 euro - 2016
  Wyświetleń: 2380
 293. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 2358
 294. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2343
 295. WSA-ZP-12/2017
  Wyświetleń: 2323
 296. WSA-ZP-05/2016
  Wyświetleń: 2313
 297. Informacja o zmianie siedziby Wydziałów i sal rozpraw
  Wyświetleń: 2270
 298. Komunikat w sprawie dotyczącej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
  Wyświetleń: 2269
 299. Konkurs nr Og-1121/2/16 - ogłoszenie wyników
  Wyświetleń: 2206
 300. Archiwum ZP < 30 000 euro - 2018
  Wyświetleń: 2198
 301. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity)
  Wyświetleń: 2187
 302. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu (0g-1121/5/17)
  Wyświetleń: 2182
 303. WSA-ZP-15/2017
  Wyświetleń: 2171
 304. WSA/ZP/BA/13/2017
  Wyświetleń: 2160
 305. Komunikaty o sprawach
  Wyświetleń: 2140
 306. WSA-ZP-16/2017
  Wyświetleń: 2131
 307. WSA/ZP/BA/14/2017
  Wyświetleń: 2131
 308. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/6/17
  Wyświetleń: 2111
 309. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2016 r.
  Wyświetleń: 2044
 310. Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  Wyświetleń: 2008
 311. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/5/17
  Wyświetleń: 2007
 312. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Konkurs Nr 0g-1121/2/16)
  Wyświetleń: 2000
 313. WSA/ZP/BA/28/2017
  Wyświetleń: 1997
 314. WSA/ZP/BA/20/2017
  Wyświetleń: 1994
 315. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (konkurs Og-1121/4/17)
  Wyświetleń: 1985
 316. WSA/ZP/BA/18/2017
  Wyświetleń: 1970
 317. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr Og-1121/6/17
  Wyświetleń: 1967
 318. WSA/ZP/BA/12/2017
  Wyświetleń: 1967
 319. WSA/ZP/BA/21/2017
  Wyświetleń: 1967
 320. WSA/ZP/BA/16/2017
  Wyświetleń: 1940
 321. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 1938
 322. WSA/ZP/BA/17/2017
  Wyświetleń: 1916
 323. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego - Konkurs NrOg-1121/2/16
  Wyświetleń: 1914
 324. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu (0g-1121/5/17)
  Wyświetleń: 1898
 325. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/1/17
  Wyświetleń: 1889
 326. WSA/ZP/BA/15/2017
  Wyświetleń: 1887
 327. Kandydaci dopuszczeni do II etapu (0g-1121/1/17)
  Wyświetleń: 1872
 328. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity)
  Wyświetleń: 1867
 329. Komunikat w sprawie sygn. akt I SA/Wa 493/14 (decyzja nacjonalizacyjna nieruchomości ziemskiej Michałowice)
  Wyświetleń: 1866
 330. WSA/ZP/BA/19/2017
  Wyświetleń: 1852
 331. Konkurs nr Og-1121/3/18 na staż urzędniczy - nowy termin składania ofert
  Wyświetleń: 1847
 332. Obwieszczenie Prezesa NSA z 21.12.2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w WSA w W-wie (M.P. z dnia 3 stycznia 2018r., Poz. 3).
  Wyświetleń: 1843
 333. Dostęp do komunikatów w archiwum
  Wyświetleń: 1838
 334. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1815
 335. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/4/17 na staż urzędniczy
  Wyświetleń: 1785
 336. WSA/ZP/BA/24/2017
  Wyświetleń: 1783
 337. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 1765
 338. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
  Wyświetleń: 1757
 339. Konkurs nr Og-1121/6/18 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 1753
 340. Komunikat w sprawie skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1752
 341. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne
  Wyświetleń: 1739
 342. Kandydaci dopuszczoni do III etapu konkursu Nr 0g-1121/1/17
  Wyświetleń: 1727
 343. WSA/ZP/BA/27/2017
  Wyświetleń: 1724
 344. Komunikat w sprawie złożonego przez MKiDN zażalenia dotyczącego połączenia muzeów.
  Wyświetleń: 1719
 345. Plan dotyczący ZP w roku 2018
  Wyświetleń: 1716
 346. Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.
  Wyświetleń: 1692
 347. Protokoły z kontroli Najwyższej Izby Kontroli
  Wyświetleń: 1681
 348. WSA/ZP/BA/45/2017
  Wyświetleń: 1672
 349. Informacja o działalności WSA w Warszawie w 2017 r.
  Wyświetleń: 1658
 350. Tytuł „najlepszego sędziego”.
  Wyświetleń: 1655
 351. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1645
 352. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie ( samochody )
  Wyświetleń: 1639
 353. WSA/ZP/BA/01/2018
  Wyświetleń: 1633
 354. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1626
 355. WSA/ZP/BA/38/2017
  Wyświetleń: 1608
 356. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 11 czerwca 2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie.
  Wyświetleń: 1604
 357. WSA/ZP/BA/02/2018
  Wyświetleń: 1598
 358. WSA/ZP/BA/29/2017
  Wyświetleń: 1580
 359. WSA/ZP/BA/31/2017
  Wyświetleń: 1579
 360. Komunikat w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi Maroka.
  Wyświetleń: 1578
 361. WSA/ZP/BA/23/2017
  Wyświetleń: 1573
 362. WSA/ZP/BA/26/2017
  Wyświetleń: 1562
 363. Program „Edukacja sądowa” skierowany do dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 1552
 364. WSA/ZP/BA/32/2017
  Wyświetleń: 1544
 365. WSA/ZP/BA/36/2017
  Wyświetleń: 1542
 366. Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r.
  Wyświetleń: 1525
 367. WSA/ZP/BA/40/2017
  Wyświetleń: 1521
 368. Komunikat w sprawie publikacji wyników konkursu nr Og-1121/1/17.
  Wyświetleń: 1513
 369. Archiwum ZP > 30 000 € - 2017
  Wyświetleń: 1512
 370. Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
  Wyświetleń: 1510
 371. Komunikat w sprawie referendum w Warszawie
  Wyświetleń: 1506
 372. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu Nr 0g-1121/3/17
  Wyświetleń: 1490
 373. WSA/ZP/BA/42/2017
  Wyświetleń: 1481
 374. Konkurs nr Og-1121/16/18 na stanowisko asystenta sędziego (1 etat).
  Wyświetleń: 1470
 375. Komunikat w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości Plac Defilad w Warszawie (Chmielna 70)
  Wyświetleń: 1458
 376. Archiwum ZP ( > 30 000 Euro )
  Wyświetleń: 1442
 377. Komunikat w sprawie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na Radiowie.
  Wyświetleń: 1441
 378. Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/17/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 1422
 379. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/3/17
  Wyświetleń: 1420
 380. Komunikat w sprawie wyroku wydanego w sprawie ze skargi na bezczynność partii politycznej
  Wyświetleń: 1416
 381. WSA/ZP/BA/03/2018
  Wyświetleń: 1412
 382. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( 0g-1121/7/17 )
  Wyświetleń: 1399
 383. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 1356
 384. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu Nr 0g-1121/6/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 1353
 385. Komunikat w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
  Wyświetleń: 1326
 386. Konkurs nr Og-1121/1/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1312
 387. Komunikat w sprawie realizacji inwestycji drogowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1297
 388. WSA/ZP/BA/05/2018
  Wyświetleń: 1296
 389. Konkurs nr Og-1121/2/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 1290
 390. W dniach 28, 29, 30 maja oraz 5, 7, 12, 13 i 28 czerwca 2018 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic.
  Wyświetleń: 1274
 391. Archiwum ZP > 30 000 € - 2016
  Wyświetleń: 1269
 392. Komunikat prasowy w sprawie skargi dotyczącej odszkodowania za nieruchomość położoną w rejonie ulic Książęca/Smolna/Kruczkowskiego w Warszawie
  Wyświetleń: 1259
 393. Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.
  Wyświetleń: 1258
 394. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1256
 395. Komunikat w sprawie skarg na decyzje/postanowienia Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1251
 396. Konkurs nr Og-1121/7/18 na stanowisko asystenta sędziego (1 etat).
  Wyświetleń: 1239
 397. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia
  Wyświetleń: 1229
 398. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu (0g-1121/3/17)
  Wyświetleń: 1203
 399. Komunikat w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1190
 400. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie (monitory)
  Wyświetleń: 1181
 401. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/7/17
  Wyświetleń: 1158
 402. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 1137
 403. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 1118
 404. Komunikat w sprawach skarg na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość
  Wyświetleń: 1107
 405. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie udostępnienia ekspertyz dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Europy
  Wyświetleń: 1107
 406. Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 1105
 407. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną (R 10/17)
  Wyświetleń: 1095
 408. Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 1094
 409. Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
  Wyświetleń: 1084
 410. Komunikat w sprawie skarg na czasowe zawieszenie prawa wstępu do budynków sejmowych.
  Wyświetleń: 1083
 411. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 1080
 412. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu 0g-1121/7/17
  Wyświetleń: 1079
 413. Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydalenia z rozprawy pełnomocników m.st. Warszawy.
  Wyświetleń: 1073
 414. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (konkurs Og-1121/3/18)
  Wyświetleń: 1069
 415. Program „Edukacja sądowa”
  Wyświetleń: 1057
 416. Komunikat w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 3739/15
  Wyświetleń: 1052
 417. WSA/ZP/BA/07/2018
  Wyświetleń: 1052
 418. Obwieszczenie Prezesa NSA z 11.04.2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 1046
 419. Informacja o niedostępności akt
  Wyświetleń: 1042
 420. Komunikat w sprawie umieszczania składu produktu na etykiecie
  Wyświetleń: 1038
 421. Komunikat w sprawie postanowień tymczasowych rozstrzygających wnioski Prezydenta m. st. Warszawy o wstrzymanie postanowień Komisji Weryfikacyjnej o ukaraniu grzywną.
  Wyświetleń: 1025
 422. Konkurs nr Og-1121/11/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 1023
 423. Komunikat w sprawie odmowy nabycia z mocy prawa przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Moliera 8 w Warszawie.
  Wyświetleń: 1022
 424. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1020
 425. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1014
 426. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 1011
 427. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/11/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1008
 428. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dotyczącej Siennej 29).
  Wyświetleń: 1008
 429. Wyniki konkursu nr Og-1121/6/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 1006
 430. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 13.03.2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 1004
 431. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w zakresie preferencyjnego rozliczenia podatku rodzica samotnie wychowującego dziecko
  Wyświetleń: 995
 432. Komunikat w sprawie skarg na uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru burmistrza i zastępców burmistrza w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  Wyświetleń: 993
 433. Komunikat w sprawie skarg Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu (…)
  Wyświetleń: 988
 434. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta m.st Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji o postępowaniach dekretowych
  Wyświetleń: 986
 435. Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny
  Wyświetleń: 978
 436. Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny
  Wyświetleń: 977
 437. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność partii politycznej Nowoczesna Ryszarda Petru w przedmiocie udostępnienia informacji o wydatkach w ramach przyznanej subwencji
  Wyświetleń: 966
 438. Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Szefa Kontrwywiadu Wojskowego
  Wyświetleń: 965
 439. Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 10 lipca 2018r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
  Wyświetleń: 961
 440. WSA/ZP/BA/12/2018
  Wyświetleń: 955
 441. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/3/18 na staż urzędniczy.
  Wyświetleń: 954
 442. Komunikat w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
  Wyświetleń: 946
 443. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  Wyświetleń: 945
 444. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego, Konkurs Nr 0g-1121/1/18
  Wyświetleń: 929
 445. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia
  Wyświetleń: 926
 446. Obwieszczenie Prezesa NSA z dn. 14.03.2018r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 925
 447. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. inwestycji drogowej w Warszawie
  Wyświetleń: 910
 448. Obwieszczenie Prezesa NSA z 12.04.2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 910
 449. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
  Wyświetleń: 909
 450. Konkurs nr Og-1121/5/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 906
 451. Informacja o zasadach rekrutacji
  Wyświetleń: 892
 452. WSA/ZP/BA/06/2018
  Wyświetleń: 888
 453. Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Ministra Sprawiedliwości
  Wyświetleń: 887
 454. WSA/ZP/BA/08/2018
  Wyświetleń: 877
 455. Przepis art. 11c ustawy o KRS nie stanowi podstawy do wyłączenia jawności załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS
  Wyświetleń: 869
 456. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( 0g-1121/5/18 ).
  Wyświetleń: 854
 457. Komunikat prasowy w sprawie skargi na akt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołujący ze stanowiska dyrektora instytucji kultury.
  Wyświetleń: 849
 458. Konkurs nr Og-1121/15/18 na stanowisko asystenta sędziego (5 etatów na zastępstwo).
  Wyświetleń: 843
 459. WSA w Warszawie poszukuje pracowników na zastępstwo, pełniących obowiązki asystenta sędziego w Wydziale Orzeczniczym.
  Wyświetleń: 838
 460. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie udostępnienia kalendarza spotkań i dokumentów ewidencjonujących osoby wchodzące i wychodzące z budynku Trybunału.
  Wyświetleń: 834
 461. Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowienia Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny
  Wyświetleń: 827
 462. Konkurs nr Og-1121/13/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 2 etaty.
  Wyświetleń: 825
 463. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nieudostępnienia algorytmu Systemu Losowania Przydziału Spraw Sędziom
  Wyświetleń: 824
 464. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną
  Wyświetleń: 823
 465. Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
  Wyświetleń: 820
 466. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/9/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 817
 467. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/2/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 815
 468. Komunikat w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017
  Wyświetleń: 804
 469. Komunikat w sprawie wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych
  Wyświetleń: 798
 470. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/1/18 na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 797
 471. Konkurs nr Og-1121/9/18 na stanowisko asystenta sędziego w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu.
  Wyświetleń: 790
 472. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/16/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 789
 473. WSA/ZP/BA/15/2018
  Wyświetleń: 784
 474. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
  Wyświetleń: 772
 475. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 770
 476. WSA/ZP/BA/13/2018
  Wyświetleń: 766
 477. Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 760
 478. Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
  Wyświetleń: 756
 479. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej odmawiającą redakcji OKO.press  udostępnienia informacji dotyczącej kosztów reprezentowania MON w tzw. „sprawach smoleńskich”
  Wyświetleń: 750
 480. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poszukuje pracownika do Zespołu do Obsługi Informatycznej
  Wyświetleń: 744
 481. Komunikat w sprawie skargi na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  Wyświetleń: 740
 482. Komunikat w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 74/18, I SA/Wa 76/18, I SA/Wa 78/18 ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 739
 483. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr 0g-1121/7/18
  Wyświetleń: 733
 484. Informacja o wynikach konkursu Nr 0g-1121/8/18 na stanowisko asystenta sędziego (zastępstwo).
  Wyświetleń: 728
 485. WSA w Warszawie poszukuje pracownika na zastępstwo w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 715
 486. Konferencja na temat miejsca i przyszłości mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
  Wyświetleń: 712
 487. Oświadczenia majątkowe referendarzy za rok 2017.
  Wyświetleń: 705
 488. Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/19/18 na staż urzędniczy.
  Wyświetleń: 702
 489. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania.
  Wyświetleń: 696
 490. Komunikat w sprawie skargi na pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące nieruchomości w rejonie Pl. Piłsudzkiego i ul. Wierzbowej
  Wyświetleń: 677
 491. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr Og-1121/16/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 668
 492. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego. Konkurs Nr 0g-1121/11/18.
  Wyświetleń: 665
 493. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu na staż urzędniczy (Og-1121/19/18)
  Wyświetleń: 659
 494. Komunikat w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
  Wyświetleń: 651
 495. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego
  Wyświetleń: 649
 496. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 648
 497. Wizyta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
  Wyświetleń: 644
 498. Konkurs nr Og-1121/10/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 643
 499. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (0g-1121/7/18)
  Wyświetleń: 642
 500. WSA/ZP/BA/17/2018
  Wyświetleń: 640
 501. Komunikat dotyczący skarg na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 639
 502. Archiwum ZP > 30 000 € - 2018
  Wyświetleń: 631
 503. Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Polską Fundację Narodową
  Wyświetleń: 631
 504. WSA-ZP-01/2018
  Wyświetleń: 629
 505. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (0g-1121/1/18)
  Wyświetleń: 618
 506. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu 0g-1121/8/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 615
 507. Publikacje naukowe i prasowe
  Wyświetleń: 614
 508. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) Konkurs Nr 0g-1121/2/18
  Wyświetleń: 610
 509. Komunikat w sprawie wyznaczonych terminów rozpraw dot. skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 609
 510. Konkurs nr Og-1121/8/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 608
 511. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/7/18 na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 606
 512. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA Warszawie.
  Wyświetleń: 603
 513. Wydział Orzeczniczy I
  Wyświetleń: 603
 514. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1770/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 595
 515. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego Konkurs Nr 0g-1121/9/18.
  Wyświetleń: 593
 516. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (0g-1121/2/18)
  Wyświetleń: 584
 517. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 582
 518. WSA/ZP/BA/16/2018
  Wyświetleń: 580
 519. Ogłoszenie o aukcji
  Wyświetleń: 570
 520. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1331/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 568
 521. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu 0g-1121/17/18 na stanowisko referendarza sądowego.
  Wyświetleń: 567
 522. Terminarz rozpraw
  Wyświetleń: 564
 523. Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną.
  Wyświetleń: 563
 524. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu Nr 0g-1121/15/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 563
 525. Komunikat dotyczący skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej
  Wyświetleń: 559
 526. W dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 128/18 oraz I SA/Wa 129/18 Sąd zawiesił postępowania sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 341/17.
  Wyświetleń: 553
 527. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1333/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 552
 528. WSA/ZP/BA/22/2018
  Wyświetleń: 538
 529. Wydział Orzeczniczy IV
  Wyświetleń: 535
 530. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 530
 531. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 530
 532. WSA/ZP/BA/14/2018
  Wyświetleń: 530
 533. WSA-ZP-02/2018
  Wyświetleń: 528
 534. Wydział Orzeczniczy II
  Wyświetleń: 525
 535. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 524
 536. Wydział Orzeczniczy III
  Wyświetleń: 522
 537. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1702/17 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej.
  Wyświetleń: 515
 538. Informacja o wynikach konkursu Og-1121/5/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 511
 539. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego konkursu Nr 0g-1121/10/18
  Wyświetleń: 510
 540. Prezes WSA w Warszawie ogłasza konkurs nr Og-1121/18/18 na staż urzędniczy w Wydziale Informacji Sądowej.
  Wyświetleń: 510
 541. Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu
  Wyświetleń: 497
 542. Pracownik na zastępstwo w Oddziale Finansowo-Budżetowym.
  Wyświetleń: 493
 543. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 492
 544. Obwieszczenie Prezesa NSA z 17.10.2018r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w WSA w Warszawie
  Wyświetleń: 483
 545. WSA/ZP/BA/27/2018
  Wyświetleń: 483
 546. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/15/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 481
 547. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
  Wyświetleń: 477
 548. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu na staż urzędniczy (Og-1121/18/18)
  Wyświetleń: 471
 549. Wydział Orzeczniczy VII
  Wyświetleń: 470
 550. Komunikat w sprawie wydania pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego
  Wyświetleń: 462
 551. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 459
 552. WSA/ZP/BA/20/2018
  Wyświetleń: 459
 553. Wydział Orzeczniczy VI
  Wyświetleń: 457
 554. Informacja o terminie rozprawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Radomia.
  Wyświetleń: 453
 555. Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy w m.st. Warszawa z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.
  Wyświetleń: 451
 556. Zarządzenie Prezesa WSA w Warszawie unieważniające konkurs Og-1121/13/18.
  Wyświetleń: 448
 557. Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 446
 558. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji
  Wyświetleń: 445
 559. WSA/ZP/BA/21/2018
  Wyświetleń: 439
 560. WSA/ZP/BA/18/2018
  Wyświetleń: 437
 561. Komunikat w sprawie wyznaczonych terminów rozpraw dotyczących skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu.
  Wyświetleń: 432
 562. Odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu.
  Wyświetleń: 426
 563. Wydział Orzeczniczy V
  Wyświetleń: 426
 564. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu Nr 0g-1121/10/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo)
  Wyświetleń: 425
 565. Sąd rozpoznał kolejne skargi Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic.
  Wyświetleń: 425
 566. Dziennik Gazeta Prawna nr 141 z 2018 r.
  Wyświetleń: 420
 567. Ulga podatkowa, jako preferencja nie może w sobie zawierać pułapki dla podatnika.
  Wyświetleń: 417
 568. WSA/ZP/BA/28/2018
  Wyświetleń: 417
 569. WSA/ZP/BA/24/2018
  Wyświetleń: 411
 570. Informacja o wynikach konkursu Nr Og-1121/10/18 na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo).
  Wyświetleń: 410
 571. Wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Wa 484/18 dotyczący udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.
  Wyświetleń: 406
 572. Komunikat w sprawie skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS.
  Wyświetleń: 403
 573. Wykaz osób zakwalifikowanych do konkursu stanowisko p/o asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 402
 574. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 398
 575. Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyświetleń: 397
 576. Ponowne ogłoszenie o aukcji
  Wyświetleń: 397
 577. WSA-ZP-03/2018
  Wyświetleń: 392
 578. Wyniki konkursu nr Og-1121/17/18 na stanowisko referendarza sądowego
  Wyświetleń: 383
 579. Oświadczenia majątkowe asesorów sądowych za 2017 rok.
  Wyświetleń: 372
 580. WSA/ZP/BA/32/2018
  Wyświetleń: 371
 581. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wyposażenia i środków ochronny.
  Wyświetleń: 370
 582. Prasa internetowa - Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 365
 583. Informacja o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  Wyświetleń: 364
 584. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego.
  Wyświetleń: 362
 585. WSA/ZP/BA/29/2018
  Wyświetleń: 344
 586. WSA-ZP-04/2018
  Wyświetleń: 336
 587. Komunikat w sprawie skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmian nazw ulic położonych w m.st. Warszawa w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu
  Wyświetleń: 335
 588. WSA/ZP/BA/31/2018
  Wyświetleń: 331
 589. Archiwum ZP >30 000 euro - rok 2016
  Wyświetleń: 327
 590. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  Wyświetleń: 327
 591. WSA-ZP-05/2018
  Wyświetleń: 324
 592. WSA/ZP/BA/19/2018
  Wyświetleń: 317
 593. Wpis do rejestru zabytków nieruchomości Reduta Ordona.
  Wyświetleń: 316
 594. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych.
  Wyświetleń: 310
 595. Rzeczpospolita nr 184 z 2018 r.
  Wyświetleń: 309
 596. Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.
  Wyświetleń: 300
 597. Komunikat w sprawie skargi na interpretację indywidualną dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez wnioskodawcę - Telewizję Polską S.A. w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia Finału WOŚP
  Wyświetleń: 296
 598. WSA/ZP/BA/34/2018
  Wyświetleń: 296
 599. Inscenizacja rozprawy dla uczniów.
  Wyświetleń: 293
 600. Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego (monitory).
  Wyświetleń: 279
 601. Dziennik Gazeta Prawna nr 156 z 2018 r.
  Wyświetleń: 276
 602. 9 czerwca 2018 r. jest dniem pracy WSA w Warszawie.
  Wyświetleń: 263
 603. Organ wydając interpretację indywidualną powinien dokonać wyczerpującej oceny całego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.
  Wyświetleń: 259
 604. Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych ( Kadry )
  Wyświetleń: 256
 605. Cudzoziemiec może odwołać się do sądu administracyjnego w przypadku odmowy wydania wizy.
  Wyświetleń: 255
 606. Wyrok w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.
  Wyświetleń: 254
 607. WSA/ZP/BA/35/2018
  Wyświetleń: 251
 608. Dziennik Gazeta Prawna nr 142 z 2018 r.
  Wyświetleń: 248
 609. Skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej wydane w postępowaniu ogólnym.
  Wyświetleń: 246
 610. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 243
 611. Zmiana nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.
  Wyświetleń: 242
 612. WSA/ZP/BA/36/2018
  Wyświetleń: 233
 613. Informacja o wynikach naboru na stanowisko p/o asystenta sędziego na zastępstwo.
  Wyświetleń: 226
 614. Komunikat w sprawie pozbawienia ochrony uzupełniającej.
  Wyświetleń: 220
 615. Dzień 2 listopada 2018 r. został ustalony dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
  Wyświetleń: 219
 616. WSA/ZP/BA/39/2018
  Wyświetleń: 216
 617. WSA/ZP/BA/40/2018
  Wyświetleń: 214
 618. WSA/ZP/BA/47/2018
  Wyświetleń: 211
 619. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 210
 620. Oddział Finansowo-Budżetowy ( Płace )
  Wyświetleń: 207
 621. Sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia w sprawie ze skargi Telewizji Polskiej S.A. na interpretację indywidualną Ministerstwa Finansów.
  Wyświetleń: 203
 622. WSA/ZP/BA/42/2018
  Wyświetleń: 203
 623. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/19/2018 na staż urzędniczy.
  Wyświetleń: 198
 624. WSA/ZP/BA/37/2018
  Wyświetleń: 196
 625. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 193
 626. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018
  Wyświetleń: 190
 627. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 181
 628. Rzeczpospolita nr 172 z 2018 r.
  Wyświetleń: 179
 629. Komunikat w sprawie wyroku z 20 czerwca 2018 r. wydanego w sprawie sygn. akt V SA/Wa 459/18.
  Wyświetleń: 177
 630. Oddział Administracyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 177
 631. Międzynarodowa konferencja sędziów sądów administracyjnych.
  Wyświetleń: 176
 632. Dziennik Gazeta Prawna nr 146 z 2018 r.
  Wyświetleń: 174
 633. Informacja o wynikach konkursu nr Og-1121/18/2018 na staż urzędniczy.
  Wyświetleń: 166
 634. Komunikat w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy z Krystyny Matysiakówny na Władysława Stasiaka.
  Wyświetleń: 166
 635. WSA/ZP/BA/48/2018
  Wyświetleń: 164
 636. WSA/ZP/BA/50/2018
  Wyświetleń: 163
 637. WSA-ZP-06/2018
  Wyświetleń: 156
 638. WSA/ZP/BA/43/2018
  Wyświetleń: 156
 639. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 151
 640. WSA/ZP/BA/53/2018
  Wyświetleń: 148
 641. Skarga m.st. Warszawy na decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Wyświetleń: 147
 642. WSA/ZP/BA/49/2018
  Wyświetleń: 145
 643. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 1 (76) /2018
  Wyświetleń: 144
 644. WSA/ZP/BA/45/2018
  Wyświetleń: 141
 645. WSA/ZP/BA/46/2018
  Wyświetleń: 137
 646. WSA/ZP/BA/44/2018
  Wyświetleń: 133
 647. WSA/ZP/BA/54/2018
  Wyświetleń: 132
 648. Komunikat w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Pułtuska.
  Wyświetleń: 131
 649. WSA/ZP/BA/57/2018
  Wyświetleń: 129
 650. Zmiana nazwy ulicy z Józefa Chmiela na Ppłk. Wacława Lipińskiego.
  Wyświetleń: 121
 651. WSA/ZP/BA/55/2018
  Wyświetleń: 112
 652. 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.
  Wyświetleń: 108
 653. WSA/ZP/BA/56/2018
  Wyświetleń: 108
 654. Dzień 10 listopada 2018 r. został ustalony dniem wolnym.
  Wyświetleń: 97
 655. WSA/ZP/BA/51/2018
  Wyświetleń: 96
 656. WSA/ZP/BA/60/2018
  Wyświetleń: 79
 657. WSA/ZP/BA/59/2018
  Wyświetleń: 73
 658. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 67
 659. WSA/ZP/BA/62/2018
  Wyświetleń: 64
 660. WSA/ZP/BA/58/2018
  Wyświetleń: 63
 661. WSA-ZP-07/2018
  Wyświetleń: 34
Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2011
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  09-12-2011 08:52
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 14509
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×