wyszukaj

WSA/ZP/BA/20/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  28.06.2017r. do godz. 11.00

„Usługa  serwisowania urządzeń filtrujących wodę typu RO-4  blue filter NewLine w budynkach WSA w Warszawie” SPRAWA WSA/ZP/BA/20/2017.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-20-2017.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-20-2017.pdf