wyszukaj

WSA/ZP/BA/21/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  29.06.2017r. do godz. 11.00

„Remont schodów zewnętrznych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/21/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-21-2017.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5.pdf

DOCXFormularze ofertowe.docx


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-21-2017.pdf