wyszukaj

WSA/ZP/BA/23/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  31.08.2017r. do godz. 11.00

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4”– SPRAWA WSA/ZP/BA/23/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-23-2017.pdf


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania - WSA-ZP-BA-23-2017.pdf