wyszukaj

WSA-ZP-11/2017

Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 26.10.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 05.10.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 179-366622 z dn. 19.10.2017

 PDFOgłoszenie o zamówieniu 2017-OJS179-366622-pl.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ Usługi utrzymania czystości 2017 -2019.pdf

Załącznik Nr 1B do SIWZ - Kosztorys ofertowy (excel)

XLSXKosztorys ofertowy Załącznik Nr 1B do SIWZ.xlsx

Załącznik Nr 4 do Umowy 

PDFZałacznik Nr 4 do Umowy - Warszawa Jasna.pdf

Załącznik Nr 5 do Umowy

PDFZałacznik Nr 5 do Umowy - Warszawa Pankiewicza.pdf

Załącznik Nr 6 do Umowy

PDFZałacznik Nr 6 do Umowy - Radom Słowackiego.pdf

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx

ZIPZałączniku nr 4 JEDZ.zip


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 11.10.2017

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 11.10.2017.pdf


Informacja:  W treści Załącznika Nr 1B do SIWZ  (Kosztorys ofertowy - excel) obowiązującym jest Arkusz 2.


Informacja z otwarcia ofert w dn. 26.10.2017

PDFinformacja z otwarcia ofert 26.10.2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.11.2017.pdf