wyszukaj

WSA/ZP/BA/27/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  05.10.2017r. do godz. 11.00

Dostawa urządzeń drukujących i skanujących dla WSA w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/27/2017.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-27-2017.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-27-2017.pdf