wyszukaj

WSA/ZP/BA/29/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  05.10.2017r. do godz. 11.00

Remont nawilżaczy ELECTROVAP central wentylacyjnych  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4. - SPRAWA WSA/ZP/BA/29/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-29-2017.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-29-2017.pdf