wyszukaj

WSA/ZP/BA/31/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  05.10.2017r. do godz. 11.00

 „Zakup i wdrożenie modułu do centrali telefonicznej KAPSCH  dla WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4.” - SPRAWA WSA/ZP/BA/31/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-31-2017.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-31-2017.pdf


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania- WSA-ZP-BA-31-2017.pdf