wyszukaj

WSA/ZP/BA/32/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  20.10.2017 r. do godz. 11.00

Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach biurowych WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.

Termin na składanie zapytań upływa 17.10.2017 r.


 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-32-2017.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-32-2017.pdf


PDFInformacja o ponownym wyborze oferty - WSA-ZP-BA-32-2017.pdf