wyszukaj

WSA-ZP-15/2017

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 22.11.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 16.11.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.11.2017 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 614469-N-2017 z dnia 2017-11-10 r..pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2017.pdf

 

Formularze ofertowe do SIWZ w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Informacja z otwarcia ofert 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.12.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2017.pdf