wyszukaj

WSA/ZP/BA/40/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  30.11.2017 r. do godz. 11.00

„Dostawa druków dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/40/2017.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-40-2017.pdf

Termin na składanie zapytań upływa 27.11.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-40-2017.pdf