bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • 20-02-2019 14:45

  Wkrótce na wokandzie.

  W dniu 28 lutego 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

  • I SA/Wa 1632/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 27 czerwca 2018 r., nr KR VI R 1/18 w przedmiocie uchylenia decyzji (dot. ul. Kazimierzowskiej 34) – godz. 09:00,
  • I SA/Wa 1702/17 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego (dot. Pl. Defilad 1) – godz. 09:40 oraz
  • I SA/Wa 1770/17 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego (dot. Pl. Defilad 1) – godz. 11:00.
 • 19-02-2019 17:49

  Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (ul. Łochowskiej 38).

  sygn. akt I SA/Wa 1041/18

  Wyrokiem z 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 marca 2018 r., nr R 19/17 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Łochowskiej 38).

  czytaj dalej ...

 • 19-02-2019 17:45

  Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (ul. Skaryszewska 11 i ul. Nabielaka 9).

  W dniu 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie spraw ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 11 i ul. Nabielaka 9).

  czytaj dalej ...

 • 12-02-2019 13:03

  Transkrypcja aktu małżeństwa.

  sygn. akt IV SA/Wa 2618/18

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 8 stycznia 2019 r., w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa, oddalił skargę.

  Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 • 04-02-2019 15:42

  Komunikat w sprawach dotyczących skarg na pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawach ze skarg na pisma Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiające o dacie przejścia w stan spoczynku sędziego, postanowieniami umorzył postępowania sądowoadministracyjne z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  24-01-2019 12:20
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 148343
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×