Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

AKTUALNOŚCI

Z dniem 31 maja 2019 r. został wprowadzony obowiązek podania, w piśmie kierowanym do tut. Sądu, numeru PESEL, KRS lub REGON (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z 2019 r. Prezesa WSA w Warszawie dzień 27 grudnia 2019 roku został wyznaczony jako dzień wolny w zamian za dzień 7 grudnia 2019 roku, który został wyznaczony jako dzień pracy.


 • 12-12-2019 13:20

  Podsumowanie programu "Edukacja Sądowa" za rok 2019.

  DSC00788.jpeg

  W roku 2019, w ramach programu "Edukacja Sądowa", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odwiedzili uczniowie z 18 szkół.  W ostatnich przeprowadzonych w tym roku spotkaniach, w dniach 18 i 25 listopada 2019 r. oraz 4 i 10 grudnia 2019 r., wzięli udział uczniowie I klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, uczniowie VI klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Brzechwy w Warszawie, uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 211 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie.

  czytaj dalej...

 • 09-12-2019 15:25

  Uchwała Kolegium WSA w Warszawie z 9 grudnia 2019 r.

  Uchwała Nr 1/9/2019 Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r.

  Treść Uchwały

 • 09-12-2019 15:06

  Postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 309/19.

  Z uwagi na znaczne zainteresowanie sprawą o sygn. akt VII SA/Wa 309/19 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zatwierdzającej zamienny projekt budowlany i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem podziemnym, infrastrukturą, dojazdami i drogami przedstawiamy poniżej postanowienie tut. Sądu z 29 października 2019 r. (w wersji zaanonimizowanej) przedstawiające do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazanych w treści postanowienia zagadnień prawnych.

  Pobierz

 • 04-12-2019 15:22

  Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Krakowskie Przedmieście 83 i ul. Senatorska 7).

  sygn. akt I SA/Wa 1792/18 i I SA/Wa 1794/18

  W dniu 20 listopada 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Krakowskie Przedmieście 83 i ul. Senatorska 7). Natomiast ogłoszenie orzeczeń nastąpiło 4 grudnia 2019 r.

  czytaj dalej...

 • 28-11-2019 16:27

  Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. Pl. Defilad 1).

  sygn. akt I SA/Wa 1702/17 i I SA/Wa 1770/17 

  W dniu 28 listopada 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej i odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania administracyjnego (dot. Pl. Defilad 1).

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  13-11-2019 12:17
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 258790
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl