bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

 • 13-08-2018 11:35

  Dziennik Gazeta Prawna nr 156 z 2018 r.

  W „Dzienniku Gazeta Prawna” nr 156 z dnia 13 sierpnia 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3147/17, dotyczący interpretacji indywidualnej w przedmiocie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W artykule tym, wskazano, że litewskie hospicjum - które odziedziczyło w Polsce spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a następnie chciało je sprzedać i tym samym pieniądze ze zbycia przeznaczyć na działalność statutową - musi zapłacić w Polsce podatek od dochodu ze sprzedaży tego prawa.

 • 13-08-2018 11:18

  Rzeczpospolita nr 184 z 2018 r.

  W dzienniku "Rzeczpospolita” nr 184 z dnia 9 sierpnia 2018 r., omówiono wyrok tut. Sądu wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3066/17, dotyczący interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedmiocie zasady sukcesji podatkowej przejęć transgranicznych. W artykule tym, wskazano, że przeniesienie całego majątku spółki cypryjskiej na spółkę polską oznacza, że wstępuje ona we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

 • 02-08-2018 13:25

  Informacja o terminie rozprawy w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Radomia.

  VIII SA/Wa 543/18

  W sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 543/18 (poprzednia sygn. akt VIII SA/Wa 658/17) ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, termin rozprawy został wyznaczony termin rozprawy na dzień 6 września 2018 r. o godz. 13:20 w sali B Wydziału Zamiejscowego w Radomiu (nowa sygn. akt VIII SA/Wa 543/18).

  UWAGA! termin rozprawy został przeniesiony na dzień 7 września 2018 r. godz. 10:00 sala B Wydziału Zamiejscowego w Radomiu.

  czytaj dalej...

 • 31-07-2018 12:02

  Odmowa wstępu na posiedzenie Sejmu.

  IV SA/Wa 1979/18

  W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynęła skarga na czynność Szefa Kancelarii Sejmu - odmowę wstępu na posiedzenie Sejmu w dniu 09 maja 2018 r. Sprawę zarejestrowano pod sygn. akt IV SA/Wa 1979/18.

  czytaj dalej...

 • 27-07-2018 10:51

  Organ wydając interpretację indywidualną powinien dokonać wyczerpującej oceny całego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

  III SA/Wa 1511/18

  W sprawie ze skargi Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 9 września 2014 r., nr IPPP1/443-667/14-2/MP w przedmiocie podatku od towarów i usług Sąd wyrokiem z 26 lipca 2018 r. w pkt 1 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz w pkt 2 zasądził od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

  czytaj dalej...

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2017
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-12-2017 10:24
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  07-09-2018 13:48
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 91732
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×