wyszukaj

     Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 21 grudnia 2017r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 3 stycznia 2018r., Poz. 1).

PDFM2018000000101.pdf

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 lutego 2018r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

DOCXkarta kandydata na stanowisko sedziego.docx

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 553-79-50/49.