wyszukaj

WSA/ZP/BA/01/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  18.01.2018 r. do godz. 11.00

„Dostawa foteli  rehabilitacyjnych  do pracy z komputerem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/01/2018

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-01-2018 .pdf

Termin na zadawanie pytań upływa 15.01.2018r.


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego z dnia 12.01.2018 r.:

1. Czy istnieje możliwość zmiany  terminu dostarczenia w/w foteli po podpisaniu umowy na 30dni ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy i podtrzymuje zapis w klauzuli I ust. 3 Zapytania ofertowego - "Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w ciągu 21 dni od podpisania umowy".


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-BA-01-2018.pdf