bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawach o sygn. akt I SA/Wa 74/18, I SA/Wa 76/18, I SA/Wa 78/18 ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej.

     Sprawy o sygn. akt I SA/Wa 74/18, I SA/Wa 76/18, I SA/Wa 78/18, skierowane do rozpoznania w dniu 8 czerwca 2018 r. na posiedzenie niejawne w trybie uproszczonym, ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej z 14 listopada 2017 r. odpowiednio o nr R 5/17 (Pl. Defilad, d. ul. Wielka 6/ul. Złota 19), R 6/17 (Pl. Defilad, d. ul. Zielna 7/Złota 17) i R 7/17  (Pl. Defilad d. ul. Wielka 2/Chmielna 50) w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i umorzenia postępowania administracyjnego, zostały zdjęte z wokandy z uwagi na złożone przez organ w dniu 7 czerwca 2018 r. wnioski o wyłączenie ze składu orzekającego sędziów WSA w Warszawie Przemysława Żmicha i Jolanty Dargas.

     Ponadto w sprawach tych w dniu 4 czerwca 2018 r. organ złożył wnioski o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie Małgorzaty Bonieckiej-Płaczkowskiej, które Sąd postanowieniami z 7 czerwca 2018 r. oddalił.

Postanowienia te są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PDFI SA Wa 74 18.pdf

PDFI SA Wa 76 18.pdf

PDFI SA Wa 78 18.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-06-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  08-06-2018 14:58
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  09-06-2018 11:53
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 740
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×