bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wkrótce na wokandzie

 • 21-12-2018 15:03

  Wkrótce na wokandzie.

  W dniu 17 stycznia 2019 r. w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

  • I SA/Wa 972/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14a/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) – godz. 10:45,
  • I SA/Wa 973/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14b/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) – godz. 11:15,
  • I SA/Wa 974/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 14c/17 w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) – godz. 11:45,
  • I SA/Wa 975/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 15/17 w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) – godz. 10:00 oraz
  • I SA/Wa 976/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 20 marca 2018 r., nr R 12/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Hożej 25, 25a i 23/25) – godz. 13:30.
 • 26-10-2018 10:51

  Wkrótce na wokandzie

  W dniu 29 października 2018 r. o godz. 9:30 w sali F, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt II SA/Wa 606/18 ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianie nazwy ulicy z Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasa Łazienkowska.

 • 24-10-2018 11:47

  Wkrótce na wokandzie

  W dniu 4 grudnia 2018 r. w godz. od 10:00 do 12:45 w sali A, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostaną rozpoznane sprawy o sygn. akt:

  • I SA/Wa 934/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 9/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Marszałkowskiej 43),
  • I SA/Wa 996/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr II R 10/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Poznańskiej 14),
  • I SA/Wa 997/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr II R 10/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Poznańskiej 14),
  • I SA/Wa 935/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4a/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16),
  • I SA/Wa 936/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4b/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16) oraz
  • I SA/Wa 937/18 ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 marca 2018 r., nr III R 4c/17 w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. ul. Noakowskiego 16).
 • 08-10-2018 14:34

  Wkrótce na wokandzie

  W dniu 9 października 2018 r. o godz. 14:10 w sali G, w budynku Sądu przy ul. Jasnej 2/4, zostanie rozpoznana sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 1618/18 ze skargi A. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z 30 marca 2018 r. w przedmiocie pozbawienia ochrony uzupełniającej obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-10-2018
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  26-10-2018 10:42
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  26-10-2018 10:45
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 526
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy

tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
tel. kom.  601 07 88 73
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

 

Wydziały Orzecznicze


WO I, II, III, IV i VII  00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4

WO V i VI  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4

Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×