Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

e - Terminarz ( informacja o posiedzeniach i wynikach rozpraw )

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-05-18 do dnia 2018-08-16.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VII
VII SA/Wa 2551/17
2018-07-17
09:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Odmowa skreślenia z rejestru zabytków
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 138/18
2018-07-17
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Finansów
6531 - Subwencje

zobowiązanie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1921/17
2018-07-17
09:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wpis do rejestru domen służących oferowaniu gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2365/17
2018-07-17
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie nieważności decyzji w częśći
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 2100/17
2018-07-17
09:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa umorzenia odsetek z tytułu zwrotu dofinansowania
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2520/17
2018-07-17
10:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie wysokości kosztów powstałych w związku z dyspozycją usunięcia pojazdu
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 33/18
2018-07-17
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wpis do rejestru domen służących oferowaniu gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2563/17
2018-07-17
10:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6205 - Nadzór sanitarny

Nakaz doprowadzenia pomieszczeń do właściwego stanu sanitarno - higienicznego
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk (spr.)
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 47/18
2018-07-17
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

pomoc finansowa dla grupy producentów owoców i warzyw po wznowieniu postępowania
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 2487/17
2018-07-17
11:00
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na egazmin kontrolny sprawdzajacy kwalifikacje w zakresie prawa jazdy
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2488/17
2018-07-17
11:00
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Zatrzymanie prawa jazdy
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2489/17
2018-07-17
11:00
Sala A
SKO w Warszawie
6031 - Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

Skierowanie na badania psychologiczne
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 825/18
2018-07-17
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Siedlcach
6532 - Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

ustalenie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu powiatu
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2473/17
2018-07-17
11:30
Sala A
Główny Inspektor Sanitarny
6200 - Choroba zawodowa

Brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2759/17
2018-07-17
12:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 2643/17
2018-07-17
12:20
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Maciej Kurasz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 1049/17
2018-07-17
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Umorzenie postępowania nieważnościowego
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Zawieszono postępowanie
V
V SA/Wa 1379/17
2018-07-17
12:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3163/17
2018-07-17
12:40
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Honorata Łopianowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 3532/17
2018-07-17
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Elżbieta Olechniewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 191/17
2018-07-17
13:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Izabela Ostrowska
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Odroczono rozprawę
V
V SA/Wa 261/18
2018-07-17
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Komendant Główny Policji
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłaty za przechowywanie broni i amunicji w depozycie
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2495/17
2018-07-17
13:30
Sala A
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
6039 - Inne dla grupy 6039

Stwierdzenie braku naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 269/18
2018-07-17
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
ZUS Oddział w Siedlcach
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek
Michał Sowiński (spr.)
Irena Jakubiec-Kudiura
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 2560/17
2018-07-17
14:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Wpis do rejestru zabytków

Wpis do rejestru zabytków
Izabela Ostrowska (spr.)
asesor Karolina Kisielewicz
Wojciech Sawczuk
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 163/18
2018-07-17
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

kara pieniężna za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 978/18
2018-07-17
14:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinanowanie realizacji projektu
Michał Sowiński
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Jarosław Stopczyński
Zdjęto z wokandy_DZdjęto z wokandy_D
IV
IV SA/Wa 762/18
2018-07-17
15:00
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139; Inne o symbolu 6139


Joanna Borkowska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę


Ilość wizyt na stronie: 101863
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl