wyszukaj

Konto opłat od udzielonych pełnomocnictw

  Opłatę skarbową od udzielonych pełnomocnictw  należy kierować na następujący rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy    
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa    
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038    
dopisek: opłata skarbowa od...    

  Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej  spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy    
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa    
SWIFT CODE: CITIPLPX     
IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038